Přihlásit účtem

Akademie múzických umění v Praze
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Archeologický ústav AV ČR, Praha
Astronomický ústav Akademie věd České Republiky
BBMRI-ERIC
Biofyzikální ústav AV ČR
Biologické centrum AV ČR, AV ČR
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Botanický ústav AV ČR
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
CESNET
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní Nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Geologický ústav AV ČR
Historický ústav AV ČR
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Knihovna Jana Drdy
Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Krajská knihovna v Pardubicích
Krajská knihovna Vysočiny
Krajská vědecká knihovna Liberec
Masarykova univerzita
Matematický ústav AV ČR
Mendelova univerzita v Brně
Městská knihovna Česká Třebová
Městská knihovna Chodov
Městská knihovna Kutná Hora
Městská knihovna Tábor
Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Přerově
Mikrobiologický ústav AV ČR
mojeID
Moravská zemská knihovna
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Národní filmový archiv
Národní knihovna České republiky
Národní lékařská knihovna - Medvik
Národní muzeum
Národní technická knihovna
Nemocnice Jihlava, p.o.
Nemocnice Třebíč, p.o.
Ostravská univerzita
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Slezská univerzita v Opavě
Sociologický ústav AV ČR
Středisko společných činností AV ČR
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Obrany
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav archeologické památkové péče Brno
Ústav biologie obratlovců AV ČR
Ústav chemických procesů AV ČR
Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i
Ústav experimentální botaniky AV ČR
Ústav fotoniky a elektroniky, Akademie věd ČR
Ústav fyziky materiálů AV ČR
Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Ústav geoniky AV ČR
Ústav informatiky AV ČR
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Ústav mezinárodních vztahů
Ústav molekulární genetiky AV ČR
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ústav přístrojové techniky AV ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
Vědecká knihovna v Olomouci
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný ústav potravinářský Praha
Západočeská univerzita v Plzni

CESNETInformation