Něco se pokazilo

Z bezpečnostních důvodů musí hodnota parametru "return" odpovídat tomu, co je uvedeno v metadatech služby (SP).

Dokumetaci k přihlašovací službě můžete najít na adrese www.eduid.cz/cs/tech/wayf/sp#kontrola_parametru_return

An error occured

For security reasons must parameter "return" match value used in metadata of service (SP).

Documentation can be found at www.eduid.cz/en/tech/wayf/sp#return_parameter_check

Seznam parametrů / List of parameters

[entityID] = [https://dspace5.zcu.cz/shibboleth]
[return] = [https://otik.uk.zcu.cz/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS=1&target=ss%3Amem%3Abd10243ccc78328cd386682c5a0737c136fcbf1f968f7d1729ddd3111a87ef36]