Něco se pokazilo

Z bezpečnostních důvodů musí hodnota parametru "return" odpovídat tomu, co je uvedeno v metadatech služby (SP).

Dokumetaci k přihlašovací službě můžete najít na adrese www.eduid.cz/cs/tech/wayf/sp#kontrola_parametru_return

An error occured

For security reasons must parameter "return" match value used in metadata of service (SP).

Documentation can be found at www.eduid.cz/en/tech/wayf/sp#return_parameter_check

Seznam parametrů / List of parameters

[entityID] = [https://mefanet.upol.cz/shibboleth]
[return] = [https://mefanet.upol.cz/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS=1&target=ss%3Amem%3A1c99b3311d8ea1a90ac3ca128efd0fe56fed84bf5770f5dc05e2fb68745c0123]