Něco se pokazilo

Z bezpečnostních důvodů musí hodnota parametru "return" odpovídat tomu, co je uvedeno v metadatech služby (SP).

Dokumetaci k přihlašovací službě můžete najít na adrese www.eduid.cz/cs/tech/wayf/sp#kontrola_parametru_return

An error occured

For security reasons must parameter "return" match value used in metadata of service (SP).

Documentation can be found at www.eduid.cz/en/tech/wayf/sp#return_parameter_check

Seznam parametrů / List of parameters

[filter] = [eyJ2ZXIiOiIyIiwiYWxsb3dGZWVkcyI6eyJlZHVJRC5jeiI6e319fQ==]
[entityID] = [https://metaman.eduid.cz/shibboleth]
[return] = [https://validator.eduid.cz/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS=1&target=ss%3Amem%3A16fdd9f1e948253894bf29071f73064041e639acf4dd0059e58f77a6d7e5f7c4]