Něco se pokazilo

Z bezpečnostních důvodů musí hodnota parametru "return" odpovídat tomu, co je uvedeno v metadatech služby (SP).

Dokumetaci k přihlašovací službě můžete najít na adrese www.eduid.cz/cs/tech/wayf/sp#kontrola_parametru_return

An error occured

For security reasons must parameter "return" match value used in metadata of service (SP).

Documentation can be found at www.eduid.cz/en/tech/wayf/sp#return_parameter_check

Seznam parametrů / List of parameters

[filter] = [eyJhbGxvd0ZlZWRzIjogWyJlZHVJRC5jeiJdLCAiYWxsb3dIb3N0ZWwiOiB0cnVlLCAiYWxsb3dIb3N0ZWxSZWciOiB0cnVlfQ==]
[entityID] = [https://www.eunis.cz/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/eunis]
[return] = [https://eunis.cz/simplesamlphp/module.php/saml/sp/discoresp.php?AuthID=_8e4491fd6fc8961ac91c7f8fa341e1729458be98f9%3Ahttps%3A%2F%2Feunis.cz%2Fsimplesamlphp%2Fmodule.php%2Fcore%2Fas_login.php%3FAuthId%3Deunis%26ReturnTo%3Dhttps%253A%252F%252Feunis.cz%252Fcz%252Fdokumenty]
[returnIDParam] = [idpentityid]