Něco se pokazilo

Z bezpečnostních důvodů musí hodnota parametru "return" odpovídat tomu, co je uvedeno v metadatech služby (SP).

Dokumetaci k přihlašovací službě můžete najít na adrese www.eduid.cz/cs/tech/wayf/sp#kontrola_parametru_return

An error occured

For security reasons must parameter "return" match value used in metadata of service (SP).

Documentation can be found at www.eduid.cz/en/tech/wayf/sp#return_parameter_check

Seznam parametrů / List of parameters

[filter] = [eyJhbGxvd0ZlZWRzIjogWyJlZHVJRC5jeiJdLCAiYWxsb3dIb3N0ZWwiOiB0cnVlLCAiYWxsb3dIb3N0ZWxSZWciOiBmYWxzZX0=]
[entityID] = [https://adm.hostel.eduid.cz/shibboleth]
[return] = [https:///Shibboleth.sso/DS?SAMLDS=1&target=cookie%3A9257a772]