Něco se pokazilo

Z bezpečnostních důvodů musí hodnota parametru "return" odpovídat tomu, co je uvedeno v metadatech služby (SP).

Dokumetaci k přihlašovací službě můžete najít na adrese www.eduid.cz/cs/tech/wayf/sp#kontrola_parametru_return

An error occured

For security reasons must parameter "return" match value used in metadata of service (SP).

Documentation can be found at www.eduid.cz/en/tech/wayf/sp#return_parameter_check

Seznam parametrů / List of parameters

[filter] = [eyJhbGxvd0ZlZWRzIjogWyJlZHVJRC5jeiJdLCAiYWxsb3dJZFBzIjogWyJodHRwczovL3dob2FtaS5jZXNuZXQuY3ovaWRwL3NoaWJib2xldGgiXSwgImFsbG93SG9zdGVsIjogdHJ1ZSwgImFsbG93SG9zdGVsUmVnIjogdHJ1ZSwiYWxsb3dTb2NpYWwiOiBmYWxzZX0=]
[entityID] = [https://random.cesnet.cz/sp/shibboleth]
[return] = [https://random.cesnet.cz/Shibboleth.sso/Login?SAMLDS=1&target=https%3A%2F%2Frandom.cesnet.cz%2F]